Småhustillverkningen på Näset i Ånge kommun har under sin 30 åriga historia gått från hobbyverksamhet till mer personlig stugtillverkning. Vi sågar, hyvlar och bygger som du önskar och naturlagarna tillåter.

Permans Trähus som det tidigare hette har numera avslutats men läromästaren Sven-Joan med sin gedigna erfarenhet är ett sort plus att ha med när vi bygger din stuga.
Jag som nu för byggkonsten vidare är Jörgen Dahlin. Mitt förflutna inom skogsbruk och byggbranschen är för mig en stor fördel. Vid 44 års ålder kände jag mig mogen för att ta steget fullt ut som sugtillverkare.